Tin tức sự kiện

about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ QUỐC TUẤN

Địa lý: nằm ở phía bắc huyện
•    Đông giáp Giáp xã  Trà Giang
•    Tây giáp  xã An  Bình
•    Nam giáp xã Bình Nguyên
•    Bắc giáp Sông Trà lý
Lịch sử: 
Mô tả quá trình lịch sử 
Giáo dục:  Mô tả thông tin các trường trên địa bàn
Giao thông: Mô tả thông tin giao thông
Kinh tế:Mô tả kinh tế địa phương